Biography

Piotr A. Komorowski-composer

Piotr A. Komorowski, composer and music theorist; b. October 14, 1977 in Łęczyca. He began his musical education at the State Music School I and II in Kutno, which he attended in 1989-1997. In 1997-2002 he studied music theory at the Faculty of Theory of Music and Composition at the Music Academy in Bydgoszcz. From 2002, he continued his studies at the same faculty in the composition class of prof. Marek Jasinski, which he graduated in 2005.

Tags: 

Bio

Piotr A. Komorowski-composer

Piotr A. Komorowski, kompozytor i teoretyk muzyki; ur. 14 października 1977 w Łęczycy. Edukację muzyczną rozpoczął w Państwowej Szkole Muzycznej I i II w Kutnie, do której uczęszczał w latach 1989-1997. W latach 1997-2002 studiował teorię muzyki na Wydziale Teorii Muzyki i Kompozycji w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Od 2002 kontynuował studia na tym samym wydziale w klasie kompozycji prof. Marka Jasińskiego, które ukończył w 2005 r. W 2010 roku obronił w Akademii Muzycznej w Krakowie pracę doktorską w zakresie kompozycji zatytułowaną " Utwór symfoniczny pt.

Strony