Publikacje

Płyty CD

Piotr A. Komorowski - Stabat Mater. CD, PAK 2023.


Okładka płyty CD pt. Stabat Mater

Piotr A. Komorowski - For Whom The Bell Toll, CD, DUX 2022.


Okładka płyty CD pt. For Whom The Bell Tolls

Piotr A. Komorowski - Albo-albo na skrzypce i altówkę. CD: VIOLA TRACE 2020, Lech Bałaban, Krzysztof Sowiński, Jan Bałaban. Works by: Krzysztof Penderecki, Ewa Fabiańska-Jelińska, Henryk Jan Botor, Sławomir Czarnecki, Piotr Komorowski, Marcin Dominik Molski, Janusz Stalmierski, Ignacy Zalewski. Akademia Muzyczna I.J. Paderewskiego, Poznań, 2020.


Okładka płyty CD pt. Viola Trace

Piotr A. Komorowski - Koncert na smyczki. CD: Riemer. Komorowski. Kopczynski. Kujawsko-Pomorska Orkiestra Kameralna, Mariusz Kończal - dyrygent, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Akolada 2021.

Piotr A. Komorowski - Suita marsjańska na akordeon i klawesyn. CD: Dorota Zimna, Stanisław Miłek. Time Dilation. Music by: Krzanowski, Komorowski, Gumiela, Moc., Wydawnictwo Akademii Muzycznej Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Sagittaria, 2022.


Okładka płyty CD pt. Time Dilation

Publikacje

Piotr Komorowski - Rozbłyski, partytura orkiestrowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2011.

Piotr Komorowski - Etiudy fortepianowe Gyorgy Ligetiego z I księgi - inspiracje i konteksty [w:] Muzyka. Historia. Teoria. Edukacja. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2011, s. 83-128, ISMN.

Piotr Komorowski - "Utwór symfoniczny 'Rozbłyski' jako przykład zastosowania oprogramowania CAC w moim języku kompozytorskim". Praca doktorska. Repozytorium UKW.

Piotr A. Komorowski - "Streljani grad" triptyk na mezzosopran, alt i chór mieszany - partytura. Wydanie w: UNA VITA IN VERSI Trentasette volte Anna Santoliquido, LB edizioni, Bari 2018, edited by Francesco Amendola.